ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१५ औ आवधिक योजना ७५/७६ 04/13/2019 - 20:12 PDF icon 15th_Plan_Approach_Paper_Draft.pdf
रोजगार सम्बन्धी कानूनहरु ७५/७६ 04/13/2019 - 05:47 PDF icon एन नियम र निर्देसिका_0.pdf
न्यायिक समितको कामकारवाहीको सम्बन्धी कानून नमूना ७४/७५ 04/05/2019 - 03:41 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका (नमूना कानून).pdf
जुनीचाँदे राजपत्र ७५/७६ 03/18/2019 - 04:06 PDF icon जुनीचाँदे राजपत्र५.pdf
राष्‍ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 20:40 PDF icon राष्‍ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ७५/७६ 01/15/2019 - 06:32 PDF icon civil_procedure_ code.pdf
मुलुकी देवानी(संहिता) ऐन, २०७४ ७५/७६ 01/15/2019 - 06:27 PDF icon मुलुकी_देवानी_(संहिता) ऐन,_२०७४.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ ७५/७६ 01/14/2019 - 19:45 PDF icon प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५.pdf
नेपालको संविधान ७५/७६ 01/13/2019 - 06:08 PDF icon नेपालको-संविधान-1.pdf
स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ ७५/७६ 01/04/2019 - 16:06 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन -२०७४.pdf