FAQs Complain Problems

७७/७८

स्टाप नर्स, कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्बन्धमा ।

अस्थायी अस्पतालको लागि सेवा करार परीक्षा मिति तोकिएको सूचना ।

जुनीचाँदे गाउँपालिकामा विभिन्‍न पदहरुको विज्ञापन गरिएको सूचना

कृषि तथा भेटेनरी प्राविधिक पदको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

लघु उद्यम विकास सहजकर्ताको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

Pages