सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्याननिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना ।

७६/७७ 06/18/2020 - 21:19

क्याटलग सपिङ विधिवाट एम्वुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना र सोको Technical Specification

७६/७७ 06/09/2020 - 20:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 02/23/2020 - 20:43 PDF icon गर्खाकोट.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/27/2020 - 22:34 PDF icon आशय साकिया.pdf

बोलपत्र आह्यवान

७६/७७ 01/06/2020 - 07:07 PDF icon लामातरा बुदी सडक.pdf

बोलपत्र आह्यवान

७६/७७ 01/05/2020 - 04:28

आशयको सूचना आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण

७६/७७ 11/26/2019 - 08:55 PDF icon LoI.pdf

कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान बोलपत्र आह्‍वान

७६/७७ 11/23/2019 - 11:25 PDF icon आदर्श प्रावि जुनीचाँदे ९ साकिया जाजरकोट ।.pdf

कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान बोलपत्र आह्‍वान

७६/७७ 11/23/2019 - 11:25 PDF icon आदर्श प्रावि जुनीचाँदे ९ साकिया जाजरकोट ।.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने वारे

७६/७७ 11/23/2019 - 09:42

Pages