FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ज्येष्‍ठ नागरिक दिर्घ सेवा सम्मान सामजिक सुरक्षा लाभग्राही भर्पाई प्रतिवेदन २०७६।०७७ तेस्रो चौमासिक किस्ता ७६/७७ Friday, May 15, 2020 - 05:14 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भर्पाई आर्थिक वर्ष २०७६।७७ तेस्रो चौमासिक.pdf१.pdf
अनुमानित वजेट प्रतिवेदन तेस्रो चौमासिक किस्ता ७६/७७ Friday, May 15, 2020 - 04:22 PDF icon अनुमानित खर्च प्रतिवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभाग्राहीहरुको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ दोस्रो किस्ताको विवरण ७६/७७ Monday, January 27, 2020 - 22:11 PDF icon ddd.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ Monday, January 27, 2020 - 21:27 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५.pdf
ज्येष्‍ठ नागरिक दिर्घ सेवा सम्मान ७५/७६ Sunday, March 24, 2019 - 19:03 PDF icon ज्येष्‍ठ नागरिक दिर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम दोस्रो किस्ता.pdf१.pdf
बाल पोषण भत्ता सम्बन्धमा । ७५/७६ Tuesday, January 8, 2019 - 17:43 PDF icon Untitled-12.pdf
लाभग्राहीहरुको विवरण (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ चौमासिक किस्ताः२) ७५/७६ Thursday, January 3, 2019 - 23:58 PDF icon ss2.pdf
सामाजिक सुरक्षा अनुमानित बजेट प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ चौमासिक किस्ताः२) ७५/७६ Thursday, January 3, 2019 - 14:28 PDF icon ss.pdf