FAQs Complain Problems

३ नं वडा कार्यालय पराले

जुनिचाँदे गाउँपालिकाको वडा न ३ को जनसङ्ख्या जम्मा १३६९ रहेको छ । 

Ward Contact Number: 
9848212838

वडा पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य