FAQs Complain Problems

सम्झौता पत्र

सबैका लागि दिगो खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता आयोनना कार्यन्वयनका लागी जुनिचाँदे गाउँपालिका जाजरकोट र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग  विचको सम्झौता सहमति पत्र वास प्रतिनिधि श्री तेज बहादुर बोहरा र अक्ष सिंह ठकुरी ज्यू बाट जुनिचाँदे गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख श्री धन बहादुर बस्नेत ज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै । 

आर्थिक वर्ष: