FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुःन परामर्श सेवा खरिद गरिएको सम्बन्धमा

सेवा परामर्श खरिद गर्ने सम्बन्धमा

स्याननिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना ।

क्याटलग सपिङ विधिवाट एम्वुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना र सोको Technical Specification

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages