FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हेल्थ असिष्टेन्ट्को अन्तिम नतिजा सार्बजनिक

सुचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकासन सम्बन्धि सुचना ।।।

लिखित परिक्षाा सञ्चालन सम्बन्धि सुचना ।

सुचना प्रविधि अधिकृतको परिक्षा तोकिएको सम्बन्धि सुचना ।।।।

सुचना प्रविधि अधिकृतको करार पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना।।।

Pages