FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य तर्फका अ.हे.व. अ.न.मी. र ल्याव असिस्टेन्टको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

प्रेस विज्ञप्ती

‍औसधि खरिद सम्बन्धि सुचना ।। ।

०८७।०७९बेरोजगार व्यक्तिहरुको निवेदन संकलन समन्धमा ।।

आगामी आ व ०७८।०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्तिहरुको सुचिकरण सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना !!!!!!!

Pages