ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७३ ७६/७७ 05/15/2020 - 04:18 PDF icon Ambulance Service Guideline (1) (1) 2073.pdf, PDF icon Ambulance_Nirdesika.pdf
विपन्‍न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 05/15/2020 - 04:13 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको बैंक खातामा छोरी सुरक्षा जीवन भरी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/12/2020 - 09:10 PDF icon जुनीचाँदे गाउँपालिकाको वैक खातामा छोरी सुरक्षा जीवन भरी.pdf१.pdf
बैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 10:13 PDF icon बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७६/७७ 01/28/2020 - 05:30 PDF icon जुनीचाँदे गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४५4.pdf
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/22/2020 - 14:22 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ final1.pdf
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करारमा सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/22/2020 - 03:12 PDF icon करार-कार्यविधि-२०७६-म.प.-को-२०७६०८३०-को-निर्णय_Public Health Update.pdf
१५ औ आवधिक योजना ७५/७६ 04/13/2019 - 20:12 PDF icon 15th_Plan_Approach_Paper_Draft.pdf
रोजगार सम्बन्धी कानूनहरु ७५/७६ 04/13/2019 - 05:47 PDF icon एन नियम र निर्देसिका_0.pdf
न्यायिक समितको कामकारवाहीको सम्बन्धी कानून नमूना ७४/७५ 04/05/2019 - 03:41 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका (नमूना कानून).pdf

Pages