FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समितिबाट सार्वजनिक निर्माण एवं सार्वजनिक खरिद गरी योजना/कार्यक्रमहरु संञ्‍चालनको क्रममा पूरा गरिनुपर्ने कार्यहरु

उपभोक्ता समितिबाट सार्वजनिक निर्माण एवं सार्वजनिक खरिद गरी योजना/कार्यक्रमहरु संञ्‍चालनको क्रममा पूरा गरिनुपर्ने कार्यहरु(तर सवै योजनाको हकमा सवै प्रक्रिया तथा कार्यहरु गर्नुपर्नेछैन योजनाको विशिष्‍टतासँग समेत सम्बन्ध रहनेछ । )

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: