FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँपालिकाको ईमेल ठेगानाहरु

दस्तावेज: 

कर्मचारी अध्यावधिक विवरण

जुनीचाँदे गाउँपालिकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

सामाजिक सुरक्षा लाभाग्राहीहरुको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ दोस्रो किस्ताको विवरण

दस्तावेज: 

कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने ।

Pages