FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँ सभामा आह्वान गरिएको सबन्धमा

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा

विपन्न, असहाय ,बेवारिसे बिरामिहरुको उपचार व्यबस्थापन परिपत्र गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

Pages