FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार भर्ना सम्बन्धि सूचना

बेरोजगार ब्यक्त्तिको सूचि दर्ता सम्बन्धि सार्बजनिक सूचना

हेल्थ असिष्टेन्ट्को अन्तिम नतिजा सार्बजनिक

सुचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकासन सम्बन्धि सूचना ।।।

लिखित परिक्षाा सञ्चालन सम्बन्धि सुचना ।

Pages