FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

०८७।०७९बेरोजगार व्यक्तिहरुको निवेदन संकलन समन्धमा ।।

आगामी आ व ०७८।०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्तिहरुको सुचिकरण सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना !!!!!!!

स्टाप नर्स, कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्बन्धमा ।

अस्थायी अस्पतालको लागि सेवा करार परीक्षा मिति तोकिएको सूचना ।

जुनीचाँदे गाउँपालिकामा विभिन्‍न पदहरुको विज्ञापन गरिएको सूचना

Pages