FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सेवा केन्द्रमा प्राविधिक सहायक पदपूर्ती सम्बन्धी

दस्तावेज: 

रेडियोग्राफी सहायक पदमा सेवा करार पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

क्‍वारेन्टाइनमा रहनु भएका नागरिकहरु तथा परीक्षणको विवरण

राय सुझाव उपलब्ध गराउने ।

कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages