FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रेडियोग्राफी सहायक पदमा सेवा करार पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

क्‍वारेन्टाइनमा रहनु भएका नागरिकहरु तथा परीक्षणको विवरण

राय सुझाव उपलब्ध गराउने ।

कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रम लाभग्राही प्राथमिकताक्रम २०७६।०७७

Pages