FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

जुनीचाँदे गाउँपालिकामा प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको अध्यावधिक लाभग्राीहरुको विवरण

दस्तावेज: 

उपभोक्ता समितिबाट सार्वजनिक निर्माण एवं सार्वजनिक खरिद गरी योजना/कार्यक्रमहरु संञ्‍चालनको क्रममा पूरा गरिनुपर्ने कार्यहरु(तर सवै योजनाको हकमा सवै प्रक्रिया तथा कार्यहरु गर्नुपर्नेछैन योजनाको विशिष्‍टतासँग समेत सम्बन्ध रहनेछ । )